Algemene voorwaarden Surfschool Katwijk / Activiteiten aan Zee / ATB – Katwijk

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 1. Surfschool-Katwijk, ATB – Katwijk en Activiteiten aan Zee met haar kantoor gevestigd op de Bomschuitstraat 115, 2224 TV Katwijk. Adres locatie strand: Boulevard Zeezijde 3a, 2225 BB in Katwijk
 2. Vertegenwoordiger: degene die uit naam van Surfschool-Katwijk, ATB – Katwijk en Activiteiten aan Zee optreedt.
 3. Deelnemer: Die aan één van de activiteiten georganiseerd door SurfschoolKatwijk, ATB Katwijk of Activiteiten aan Zee deelneemt.
 4. Activiteit: De door Surfschool-Katwijk, ATB-Katwijk of Activiteiten aan Zee aangeboden activiteit of dienst.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten, offertes, e-mails en overeenkomsten door of namens de vertegenwoordiger gedaan, tenzij in de overeenkomst afwijkende bepalingen zijn opgenomen.
 2. De opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze voorwaarden door het aangaan van een overeenkomst met de vertegenwoordiger.
 3. Een overeenkomst komt tot stand als de vertegenwoordiger schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever.

Artikel 3 Offertes

 1. De prijzen in de genoemde offertes zijn vermeld met de daarbij horende omzetbelasting. Afhankelijk van de activiteit bedraagt de omzetbelasting 6 of 21%
 2. De offertes gemaakt door de vertegenwoordiger zijn 30 dagen geldig na offerte datum.
 3. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever afwijkt van de in de offerte opgenomen aanbod is de offerte niet geldig.
 4. De door de opdrachtgever aangegeven aantallen deelnemers uiterlijk 3 dagen voorafgaand aan de activiteit(en) zullen door de vertegenwoordiger worden berekend / gefactureerd.

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 1. De vertegenwoordiger heeft het recht om externe partijen in te huren om de activiteiten tot stand te laten komen. De vertegenwoordiger draagt zorg dat deze door de externe partij op een professionele en vakkundige manier wordt uitgevoerd.
 2. De vertegenwoordiger is te allen tijden de contact persoon naar de opdrachtgever.
 3. De vertegenwoordiger houdt zich het recht om fotografische of andere opnamen te gebruiken voor promotie doeleinden.
 4. De vertegenwoordiger zal conform de wet AVG omgaan met de persoonsgegevens van de opdrachtgever
 5. De opdrachtgever gaat akkoord met de regels van de vertegenwoordiger omtrent deelname aan de activiteiten. Deze regels staan vermeld bij 5.0

Artikel 5 Eigen risico formulier Surfschool – Katwijk

Ik verklaar op eigen risico en voor eigen verantwoording deel te nemen aan één van de activiteiten gegeven vanuit Surfschool-Katwijk / Activiteiten aan Zee en het huren van een surfmaterialen vanuit Surfschool-Katwijk. Ik ben mij bewust van de risico’s van deel te nemen aan de activiteiten en het huren van surfmaterialen en ga akkoord met de spelregels en voorwaarden en verklaar het formulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Ik heb een eigen risico verzekering (W.A.) en ben me bewust van de veiligheidseisen en spelregels van Surfschool – Katwijk / Activiteiten aan Zee die gelden tijdens de activiteit(en) Spelregels, voorwaarden en veiligheidseisen:
- Ik houd mij aan de (veiligheids) regels van Surfschool-Katwijk / Activiteiten aan Zee die voorafgaand aan de les door de instructeur(s) zijn uitgelegd. Wanneer er opzettelijk spraken is van het niet luisteren of het verstoren van de les, dan kan de instructeur(s) deze persoon of personen de les ontzeggen. Er zal dan geen restitutie van het les of verhuurgeld plaatsvinden.
 - Ik houd mij aan de regels die gelden op het strand en bepaald door de gemeente Katwijk.
 - Ik verlies, het aan mij toegewezen surfmateriaal, nooit uit het oog. - Kosten die worden gemaakt voor ziektetransport of behandeling zijn voor eigen rekening, hiervoor ben ik verzekerd.
- Tijdens, voorafgaand en tussen het gebruik van de activiteit(en) nuttig ik geen alcohol. Dit geldt ook voor het huren van surfmateriaal. - Ik creëer geen onveilige situaties voor mijn mede deelnemers.
- Medische aspecten die van invloed zijn op het deelnemen van de activiteiten of het huren van surfmaterialen dienen altijd vooraf worden doorgegeven aan de instructeur(s) of medewerker van de Surfschool.
- Ik ben verantwoordelijk voor schade of verlies van de (surf) materialen die door mij is veroorzaakt.
- Ik bevind mij in een goede conditie om deel te nemen aan deze activiteiten.
- Ik verlaat nooit een surfles zonder dit te laten weten aan de instructeur Eigen risico formulier ATB – Katwijk Ik verklaar op eigen risico en voor eigen verantwoording een mtb te huren of te testen en deel te nemen aan een MTB activiteit en ga akkoord met de spelregels en voorwaarden en verklaar het formulier naar waarheid in te vullen en te ondertekenen. Ik heb een eigen risico verzekering (W.A.) en ben me bewust van de veiligheidseisen en spelregels van ATB Katwijk die gelden tijdens de hele MTB activiteit. Spelregels, voorwaarden en veiligheidseisen:
- Ik zal veroorzaakte schade (bewust of onbewust) vergoeden aan de eigenaar/verhuurder.
-Ik houd mij aan de verkeersregels op en naar de af te leggen MTB route.
-Ik verlies, de aan mij toegewezen MTB, nooit uit het oog.
-Kosten die worden gemaakt voor ziektetransport of behandeling zijn voor eigen rekening, hiervoor ben ik verzekerd.
-Tijdens, voorafgaand en tussen het gebruik van de MTB nuttig ik geen alcohol.
-Ik wijk niet af van de route en treed niet buiten de paden van de fietsroute.
-Gebruik van de MTB op het strand is absoluut niet toegestaan.
-Ik creëer geen onveilige situaties voor mijn mede deelnemers.
-Ik ben verantwoordelijk voor schade of verlies die ik door mij is veroorzaakt.
-Ik alleen maak gebruik van de fiets, verhuur de fiets niet door.
-Ik breng de fiets in eigen persoon terug. -De zadel pen mag niet op of voorbij het maximum geïnstalleerd worden.
-Ik draag altijd een fietshelm.
-Het gebruik en meebrengen van “de reparatie kit” is ook mijn verantwoordelijkheid.
-Elke vorm van schade aan derden of aan eigendommen van derden en ATB-Katwijk door mijn toedoen is mijn eigen verantwoordelijkheid, ATB-Katwijk is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen. De ontstane schade zal door mij worden vergoed. Elke vorm van schade aan mijzelf en mijn eigendommen door derden of ATB-Katwijk is mijn eigen verantwoordelijkheid, ATB-Katwijk is op geen enkele wijze aan te spreken als bemiddelaar of aansprakelijk te stellen.

Artikel 6 Wijziging / annulering overeenkomst

 1. De vertegenwoordiger heeft ten alle tijden het recht om de overeenkomst op te zeggen in geval van noodweer, onweer of andere weersaspecten die de veiligheid van de activiteiten nadelig kunnen beïnvloeden. In dit geval zal er met de opdrachtgever gekeken worden voor een alternatief programma of het verplaatsen van de activiteit(en)
 2. Wanneer de opdrachtgever hun opdracht zonder geldige reden afzegt, dan zullen de kosten 100% worden doorberekend.
 3. Wanneer de opdrachtgever te laat arriveert op locatie van de vertegenwoordiger dan zal dit van hun reeds geplande tijd afgaan.

Artikel 7

 1. Op alle door de vertegenwoordiger te sluiten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. In geval van rechtsgang wordt de keuze voor rechtbank bepaald door de vertegenwoordiger.
  Surfschool-Katwijk Eigenaar (Eenmanszaak)
  Activiteiten aan Zee JW Duindam / 05 – 11- 1979
  ATB – Katwijk
  Bomschuitstraat 115
  2224 TV Katwijk
  KvK 28105971